Rincian Product

Judul : ISTIQOMAH
Penulis : Ibnu Taimiyah
No ISBN : 9789795928010
Kategori :
Cover : Hard Cover
Isi : 674
Ukuran : UB05 (25x15)
Berat : 1300 gr
Harga : Rp 165.000,00
Diskon : 20 %
Harga Netto : Rp 132.000,00

ISTIQOMAH

Sebagai warisan klasik (turats), buku Istiqomah yang ditulis oleh Syaiku; Islam Ibnu Taimiyah adalah khazanah keilmuan yang memberikan kontribusi besar bagi kaum Muslimin. Tema-tema yang dibahas dalam buku ini memang isu lama, tetapi selalu menjadi relevan diperbincangkan hingga saat ini.

Syaikh Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama yang otoritatif ketika membincangkan persoalan-persoalan agama. Dalam buku ini, ia menuliskan pandangan-pandangannya tentang berbagai persoalan, terutama yang mencakup tiga tema pokok, yaitu : Akidah, Akhlak & Ibadah. Buku ini menjelaskan pendapat-pendapatnya yang cemerlang tentang pengertian bida’ah dan sunnah, tentang fikih ikhtilaf, Ilmu Kalam dan Tasawuf.

Dalam memaparkan pandangan-pandangannya, Syaikh Ibnu Taimiyah juga mengutip pendapat pendapat para sahabat dan salafussaleh, sehingga buku ini penuh warnma dan kaya akan rujukan. Pendapat-pendapat tersebut dijelaskan, kemudian diberi komentar olehnya untuk emnguatkan hujjah-nya tentang suatu persoalan.

 


FACEBOOK

TWITTER